Наследство

13.08.2023

Вашият въпрос:

Здравейте. 2020 год. почина майка ми. Аз и брат ми открихме че приживе е дарила половината от апартамента си на моята племенница. На каква част от апартамента сме наследници ние и как можем да получим това наследство.Ако приемем нашата част как се плащат сметките натрупани през годините тъй като не успяхме да се разберем навреме за да не се усложнява всичко. До колко години след смъртта на майка ми имаме право да уредим този проблем. Много благодаря за отговора.

Нашият отговор:

Ако апартаментът е бил изцяло собственост на майка Ви и тя е прехвърлила 1/2 ид.ч. от него на своята племенница, Вие с брат Ви наследявате другата 1/2, съответно всеки от Вас по 1/4 ид.ч. от апартамента. Наследственото правоприемство възниква по силата на закона  и ако няма завещание в полза на трето лице, е необходимо след смъртта на майка Ви да извършите действия по приемане на наслеството (в т.ч. да плащате данъци, сметки за комунални услуги и др.). В този случай придобиване на имота от Вас става с обратна сила - от момента на смъртта на майка Ви. Важно е да подадете данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ, с която да предекларирате имота, като впишете и себе си като собственици. По отношение на комуналните услуги - трябва да проверите на чие име са открити партидите, тъй като е възможно да са прехвърлени на братовчедка Ви, в който случай няма да имате задължения). Ако са открити на името на майка Ви, Вие отговаряте за пълния рзмер на задълженията (не за 1/2), тъй като само Вие се брат Ви сте нейни наследници.Законът не предвижда срок за уреждане на този проблем, но предвид давностните срокове, уредени в закона, бихме Ви посъветвали да действате максимално бързо.

Следва да имате предвид, че в случай че този апартамент е бил единственото имущество на майка Ви, е много вероятно да е накърнена т.нар. запазена част за Вас и да разполагате с възможност да я възстановите, което ще доведе до по-голям дял от апартамента за Вас и брат Ви.

С оглед на гореизложеното и предвид сложността на казуса, бихме Ви посъветвали да се обърнете към адвокат-специалист по вещно и наследствено право, който да Ви съдейтва, за да Ви запознае с всички възможности, с които разполагате, за да защитите правата си в максимална степен. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!