Срок на изпитване при сключен трудов договор

25.08.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, в момента работя на трудов договор с изпитателен срок 6 месеца, т.е. срокът ми на изпитване е до 01.12.2023г. Ако си намеря работно място, което повече ме удовлетворява трудовото възнаграждение мога ли да напусна без предизвестие настоящия си работодател.

Нашият отговор:

Можете да го сторите само ако срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Ако е уговорен само в полза на работодателя (вижте в трудовия си договор), то тогава не можете да прекратите трудовия договор на това основание. Ако обаче подобна уговорка липса, счита се че срокът е уговорен в полза и на двете страни и можете да го прекратите на основание срока за изпитване.