Изпитателен срок за държавен служител

16.08.2023

Вашият въпрос:

Здравейте имам въпрос относно изпитателният срок за държавен служител. Работя по заместване в държавна администрация от 1г. и 8м. съответно съм преминала срокът за изпитване като държавен служител.Предлагат ми да ме преназначат по ПМС 209 (трудово правоотношение), ако приема и след това бъда назначена като държавен служител отново ли започва да тече този едногодишен изпитателен срок за изпитване ? Благодаря предварително.

Нашият отговор:

За да Ви отговор е необходимо да се запознаем с акта за назначаване, основанието за заместване и вида длъжност. Не започва нов срок за същата администрация и принципно служебното отношение би продължило при прекратяване на трудовото, но е необходимо да се запознаем с длъжностите.