Трудов договор със срок за изпитване не е срочен трудов договор

09.08.2012

Вашият въпрос:

Привет, тоест да разбирам, че след като е сключен само на основание чл. 70 ал. 2 със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя, значи договорът ми е срочен и предизвестието не може да е по-дълго от остатъка на срока за изпитване.

Нашият отговор:

Ако е посочен срок на договора, значи е срочен. Ако не е спазено изискването на КТ за сключване на срочен договор - когато се сключва срочен договор за срок по-малък от една година е необходимо изрично писмено искане от страна на работника към работодателя за това то тогава договорът Ви е за неопределено време. Тъй като обаче фактът, че е посочен само срокът за изпитване като вид трудов договор говори за некомпетентността на работодателя Ви, може да тълкувате текста на договора, както е по-изгодно за Вас. Вероятно той няма да има представа какво е действителното положение.