Прекратяване на ТД

02.12.2022

Вашият въпрос:

: Започнах работа,но след 2 дни казах,че това не е моята работа и,че искам да напусна. Договора е по чл.67,ал.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ в полза на Работодателя ,за неопределен период от време,със срок на изпитване 6 месеца. При прекратяване на договора от някоя от страните с писмено предизвестие ,срокът на предизвестието е 30 дни. Пуснах предизвестие по чл.326 на 08.11.22 и то изтича на 09.11.22,но в момента съм в болничен до 12.11.22. Мога ли да бъда освободена на 09.11.22 или трябва да изтече болничния и тогава да ми предоставят документите и да бъда освободена.

Нашият отговор:

Трудовото правоотношение е прекратено с изтичането на срока на предизвестието. От там насетне заповедта на работодателя има само констативно действие, т.е. установява прекратяването, а не поражда права или задължения за Вас.