прекратяване на тр.договор по чл.328 ал.1 т.12 от КТ

27.10.2022

Вашият въпрос:

Здравейте!Интересува ме поради факта, че един от обектите ни които обслужвахме ни е везт от друга фирма,може ли персоналът да бъде освободен по чл.328 ал.1 т.12 от КТ.Имаме там човек с ТЕЛК и затова искаме да е по член, който няма закрила.

Нашият отговор:

Основанието по чл.328, ал.1, т.12 КТ касае обективна невъзможност - т.е. събитие от такова естество, че работодателят да няма обективната възможност да предостави работа - например някакво бедствие, погиване на помещение и тн. Икономическата неизгода работодателят да Ви възложи друга работа е субективна невъзможност, а не обективна. В такава хипотеза може да се мисли за закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, но не и за обективна невъзможност.