Подбор при съкращение

09.11.2021

Вашият въпрос:

Съкратена съм поради намаляване обема на работа по чл. 328 ал. 1 т. 3 с едномесечно предизвестие В предприятието оставиха на работа пенсионери и хора който нямат една година стаж. Въпросът ми е не трябва ли първи да бъдат съкратени пенсионерите и хората постъпили последни на работа Благодаря Ви

Нашият отговор:

При перкратяане на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ работодателят е задължен да извърши подбор между всички лица, които изпълняват същата или сходна трудова функция. Без значение е правото на работодателя да перкрати трудовото правоотношение с накое от лицата на различно основание - примерно придобиване право на пенсия или срок за изпитване.