Неизползван платен годишен отпуск

09.11.2021

Вашият въпрос:

35 дни неизползван платен годишен отпуск за 2021 година.Медицинска сестра в ковид отделение.Губят ли се?

Нашият отговор:

Отговорът на Вашия въпрос е даден в чл. 176а от КТ - Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му, тоест може да използвате платения си годишен отпуск за 2021 г. най-късно до края на 2023 г., след което ще го загубите.