Питане относно решение за освобождаване от ИТ

09.09.2021

Вашият въпрос:

Уважаеми господа, Обръщам се с Молба до Вас за съвет, какво да предприема да се защитя в моята ситуация. Работя в фирма от 8 г. и половина. Преди 1-година, беше назначен нов шеф на логистиката. Тя започна да сменя всички подчинени и служители, с нейни близки и удобни хора. Тъй-като съм инвалид с 80% ТНР, и беше трудно да ме отстрани. Но понеже и бяха дадени пълни правомощия от фирма, тя реши, да иска мнение от Телк за моята трудоспособност и здраве, за да спази процедурата и да го предостави пред ИТ, за да дадат разрешение за моето освобождаване. Разбрах, че вече е получила становище от Телк : ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ № 664 от зас. № 117 от дата 26.08.2021 г. ТЕЛК за: ІV МБАЛ - ІІ състав , код 2216 с което предполагам, се дава зелена светлина пред ИТ за прекратяване на трудовия ми договор. А именно последното изречение според мен им развързва ръцете- “Евентуалното освобождаване от работа не би довело до пряко влошаване на здравословното му състояние. “ Това е и последната част от ЕР: “Повод за настоящата експертиза е писмо изх.№ 46/23.06.21 на работодателя на лицето с искане на мнение относно предстоящо освобождаване от работа. Лицето се ползва от особената закрила съгласно чл.333 ал.1 от КТ, тъй като доказано боледува от заболяване включено в Списъка на Наредба № 5 /ДВ бр. 33 от 1987 г./ Лицето е работоспособно за заеманата длъжност. Евентуалното освобождаване от работа не би довело до пряко влошаване на здравословното му състояние. Дата на получаване на ЕР на ТЕЛК: 26.08.2021 г.” Бих искал от Вас съвет, дали са основателни притесненията ми и какво да предприема за да се защитя. Четейки подобен казус в и-нет https://www.odit.info/?s=6&i=147153&f=668 Изпращам ви становището -решение на Телк до фирмата. Смятам, че ситуацията е много опасна за мен.

Нашият отговор:

Ако не сте съгласен с предписанието на здравните органи, имате възможност да обжалвате техният акт. Нямате по какъв друг начин да се защитите. Освен това - едно уволнение може да бъде незаконно, не само защото се ползвате с протекция по чл.333 КТ, а и например защото липсва основание. Работодателят не може просто да Ви уволни. Той трябва да има основание за това. Ако липсва основанието - уволнението ще е незаконно. Предварително няма какво да направите, освен да си вършите работата и да сте там навреме. Ако Ви се връчи заповед за прекратяване на трудовото Ви правоотношение - обърнете се към нас.