трудов договор и неговото прекратяване

09.09.2021

Вашият въпрос:

Здравейте! Касае е се за трудов договор, сключен с наш служител. Същия е сключен на основание чл.67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 ал.1 със срок на изпитание до 02.04.2021г. на 4 часов работен ден. От 1.12.2020 г , с допълнително споразумение лицето е преминало на 8 часов работен ден на срочен трудов договор до 30.11.2021г на основание чл. 68 ал. 1 т.1 .За преминаване на пълно работно време , лицето е подало заявление до работодателя. Поради някои нарушения на лицето, за които не е наказвано дисциплинарно, желаем да прекратим Договора му в срока- 30.11.2021г. Необходимо ли е предизвестие от страна на работодателя, след като Договорите са в негова полза и уязвими ли сме при прекратяването му? От 01.12.2021г. ли следва да се прекрати договора, или е възможно по-рано да се случи? Благодаря Ви предварително за отговора. Може ли да получа отговор и на емейла? Бъдете здрави!

Нашият отговор:

Действието на срочните трудови договори е силно ограничено. Дори да сте се споразумели трудовият договор на има срок, ако законът не позволява този вид дейност да бъде срочна, както и ако в договора липсва конкретно ясно посочена икономическа причина, която обуславя срочността на трудовия договор - уговорката за срок е недействителна, т.е. не поражда действие. В този случай, счита се че трудовият договор е безсрочен и уволнение на това основание би било незаконно, следователно може да се оспори и да Ви коства значително. За да се даде консултация, дали може лицето да се освободи на основание срока трябва да се запознаем с трудовия му договор и длъжностна характеристика. Ако желаете, можете да се обърнете към нас на телефоните на кантората, за да Ви дадем точна консултация, след като се запознаем с тези документи.