Даване на писмено обяснение

08.09.2021

Вашият въпрос:

Здравейте! На 13.07.2021г. е констатирано нарушение от работодател. На 07.09.2021г. е връчено писмо за искане на писмени обяснения от работодателя. Служителят трябва да връчи своите обяснения в 3 дневен срок, следователно до 10.09 включително. Ако служителят излезе в болничен в рамките на тези 3 дни, срокът му за връчване на обясненията ще се удължи ли? И съответно - ще се удължи ли двумесечният срок за налагане на дисциплинарно наказание, тъй като той изтича на 13.09?

Нашият отговор:

Удължава се само срокът за налагане на дисциплинарно наказание. Сроковете за даване на писмени обяснения не се удължават, тъй като те се дават от работодателя, по свободна преценка спрямо обема на нарушенията.