Наследство

26.08.2021

Вашият въпрос:

Двама братя и една сестра. И тримата са починали отдавна. Единият брат има син(починал)(1) и дъщеря (почина миналия месец)(2). Сестрата има двама синове(3)+(4)(починали и те отдавна). Тоест 1,2,3 и 4 са 1ви братовчеди. #3 има син, който почина началото на тази година. Имаше брак, но без деца. #4 няма нито брак, нито деца. Може ли #2 да претендира за апартамента на #4 или на част от него? В противен случай, кой се явява наследник на този апартамент. Предварително благодаря за отговора.

Нашият отговор:

При множество наследници, въпросът е доста по-комплексен, тъй като има значение и кога е настъпила смъртта, когато например сме в хипотезата на правото на заместване. В тази връзка, нужно е сведение за момента на смъртта. Има значение и дали са извършвани отказ от наследство, придобиване на наследство по опис и тн. На следващо място, ако има претенции за имот, необходимо е да се изследва и какви са претенциите на другите наследници - включително за придобивна давност. В тази връзка, ако желаете можете да се свържете с някой от специалистите ни на телефоните на кантората, като се подготвите с данните за момента на смъртта на наследодателите и данни за имота, който е нужно да се проучи за да се даде отговор на въпроса Ви.