При срочен трудов договор необходимо ли е изричното посочване на чл.68 от КТ в текста на трудовия договор?

26.01.2012

Вашият въпрос:

Имам въпрос . Предлагат ми високоплатена работа . Това което ме притеснява е следното : Предложения ми трудов договор е срочен и не е по общия ред на КТ . Притесняват ме няколко момента Започва така : Днес .... в гр. Русе на основание чл. 70 , ал. 1 и ал. 2 от КТ се сключи настоящия договор между ; ... И чак по надолу се уточнява срока на договора : II СРОК НА ДОГОВОРА II.1. Настоящия договор се сключва за срок от 3 (три) години и влиза в сила от 01.02.2012 . Договора се прекратява след изтичането му на 31.01.2015. В договора има и клаузи регламентиращи реда по прекратяването му и неустойки от моя страна ако реша да го прекратя едностранно . Попитах защо основанието по чл. 70 не е вързано с чл.68 .Отговориха ми , че след като има изрична клауза упоменаваща срока на договора , това не е необходимо . Въпроса ми е - това вярно ли е и дали липсата на изрично вписан чл. 68 поражда правни последици .Договора ще бъде подписан пред нотариус ( изискване на фирмата ) Ако на по късен етап реша да прекратя едностранно договора по чл326 , това възможно ли е и какви ще са последиците от клаузите регламентиращи реда на прекратяване . Въпрос

Нашият отговор:

Не е необходимо изрично да е посочен чл. 68 от КТ, ако договорът е написан както сте цитирали. Неустойките по прекратяване на трудов договор са изрично предвидени в Кодекса на труда и не могат да бъдат завишавани при никакви условия.