Наследяване на дълг и давност

05.05.2021

Вашият въпрос:

Здравейте! Въпросът ми е следния: Майка ми почина м.април. Със сестра ми ще наследим апартамент. Но майка ми има необслужван от 2013г.потребителски кредит. Ще можем ли да се позовем , че е погасен по давност( не е плащано от 8 год.), за да не плащаме този кредит. И ще имаме ли пречки, ако решим да продадем апартамента? Благодаря предварително за отговора!

Нашият отговор:

Трябва да се установи на какъв етап е въпросния потребителски кредит, за да можем да Ви дадем отговор. За да започне да тече давностният срок следва да е настъпил падежът на съответното задължение - за кредита от падежа на всяка вноска започва да тече погасителната давност по нея. Така ако кредитът е за срок от 10 години част от вземанията може да не са погасени по давност. Ако кредиторът на майка Ви е обявил кредита за предсрочно изискуем или ако е настипъл падежът на всички вноски, то може за тези, които не са платени да е заведено дело и ако същото е приключило след това да е образувано изпълнително дело. В тази хипотеза следва да се проучи какво се е случвало в съда и евентуално при съдебния изпълнител. Ако желаете можем да проучим подробно казуса и да Ви дадем становище.