Уведомление за напускане

25.04.2021

Вашият въпрос:

Здравейте в договора ми пише, срок за предизвестието се определя на 0 дни, нужен ли е някакъв документ при напускане като уведомление или просто мога да кажа на собственика, че искам просто да напусна?

Нашият отговор:

Срокът за предизвестие, съгласно Кодекса на труда, може да бъде най-маллко 1 месец и най-много 3 месеца, когато договорът е за неопределено време и винаги 3 месеца, когато договорът е срочен. Вероятно в договора Ви е записано, че работодателят може да го прекрати без предизвестие на основание срока за изпитване. Такава възможност бихте имали и Вие, ако срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Ако пък действително пише, че срокът за предизвестието е 0 дни, то това противоречи на КТ, и съответно същият ще бъде едномесечен при безсрочен трудов договор и 3 месечен при срочен. Трудовият договор винаги се прекратява писмено, поради което следва да подадете молба за прекратяване. Ако работодателят се съгласи, може да прекратите правоотношението си по взаимно съгласие и веднага.