Запор на трудово възнаграждение

20.03.2021

Вашият въпрос:

Имам наложен запор от ЧСИ на заплатата, заради неизплатени кредит. Нетното ми възнаграждение е над минималната работна заплата, но е под двойния размер на МРЗ. Имам едно дете, което издържам. Как се изчислява сумата, която трябва да ми удържат по запора?

Нашият отговор:

Отговор на Вашия въпрос е даден в чл. 446 от ГПК. Вие попадате в хипотезата на ал. 1, т. 1 - ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа. Съгласно ал. 2 от същия член размерите на сумите по ал.1, т.1 се определят на база нетната заплата, която получавате, след утрдръжки и данъци.