Ползване на отпуск за минала година

09.01.2021

Вашият въпрос:

Здравейте,до края на април 2020 бях назначена в една фирма,но от 5 май работодателят ме назначи в друга негова фирма,като подадох молба по взаимно съгласие. Понеже в момента няма да имам възможност близо два месеца защото ми предстои оправяне на зъбите, частична протеза, имплантанти и т.н., а болнични за това не дават, работодателя иска прекратяване на договора. Имам два въпроса: 1-Имам ли право на пълна годишна отпуска за 2020г. и 2-може ли аз да подам молба за напускане по чл.328 ал.1 т.12?

Нашият отговор:

За 2020г. имате право на отпуск от единия Ви работодател до момента на прекратяване на трудовия Ви договор там. След прекратяването на договора имате право на обезщетение по чл. 224 от КТ в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за дните, за които не сте използвала правото си на отпуск. При настоящия си работодател имате парво да използвате отпуск от момента на назначаването Ви до сегашния момент, пропорционално на полагащите Ви се дни за годината. Основанията за прекатяване на трудовия договор на основание чл. 328 от КТ са само от страна на работодателя.