Прекратяване на договор поради болест

21.11.2020

Вашият въпрос:

Здравейте,поради здравословни причини искам да напусна работа без предизвестие по чл328ал1т12 от КТ.Това ме удовлетворява въпреки ,че губя обещетение от работодателе,но ми дава възможност да отида на БТ за срок от 12 месеца и обещетение от 60% от мин.заплата.Предстои ми ранно пенсиониране от една година септември 2021 г,надявам се с това си решение няма да намаля драстично предстоящата си пенсия.Получавам вдовишка пенсия,трябва ли да плащам здравни осигуровки в случай ,че не работя и не съм на тр.борса.В този случай отпада ли задължението да плащам осигуровки за задължителния втори пенсионен стълб.Блатадаря!

Нашият отговор:

Не може до прекратите трудовия си договор на основание чл. 328, ал.1, т. 12 от КТ, защото това са основания за прекратяване от страна на работодателя. Във Вашата хипотеза може да прекратите трудовия договор със заявление от Ваша страна на основание чл. 327, ал.1, т. 1 от КТ. Това основание също не намалява правата Ви да получавате обезщетение от бюрото по труда, а ако нямате основание за прекратяване на договора на това основание, ще дължите на работодателя си обезщетение в размера на срока на предизвестието. Не можем да кажем с каква сума бихте намалила пенсията си. Не можем да Ви дадем отговор по въпросите на осигуряването при получаване на пенсния, но вярваме, че от информационния телефон на НОИ веднага ще получите отговор.