Устно искане на писмено обяснение без да е посочено за какво точно се иска?

16.11.2020

Вашият въпрос:

В края на работният ми ден ми бе поискано писмено обяснение от завеждащия смяната (устно) за все още не приключилият ми работен ден , без да ми бъде пояснено за какво точно дължа такова! След около 5 мин. написах такова и го дадох на завеждащич смяната. Счита ли се това за законно поискано обяснение? При това положение ,че е дадено в най-кратък срок без входящ номер и други реквизити счита ли се за законно прието обяснение?

Нашият отговор:

Искането за обяснения от страна на работник при извършено дисциплинарно нарушение може да бъде направено устно. След като сте дал обяснения, то може да се приеме, че срокът Ви е бил достатъчен. На база на дадените обяснения може да се преценява дали сте разбрал за какво Ви се търси дисциплинарна отговорност или не. Без да сме запознати подробно с фактите около производството по чл. 193 не можем да дадем становище дали всичко е извършено законно от страна на работодателя, но по това, което сте ни представили, не виждаме да има някакво процедурно нарушение.