командировка в друго звено на здравно заведение

29.08.2020

Вашият въпрос:

Какви са последствията ако откажа да бъда командирована в друго отделение, поради непознаване същността на работата там.

Нашият отговор:

Неизпълнението на законните разпореждания на работодателя може да доведе до налагане на дисциплинарно наказание. Дали имате основание да откажете да бъдете командирована или не следва да се прецени след преценка на заеманата от Вас позиция, задълженията Ви по длъжностна характеристика и изискванията за новата позиция.