Трудов договор

26.08.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, Предложиха ми учителско място и аз приех. Но ми предложиха и по-добро място, което обаче ще бъде сигурно след седмица. Но междувременно на първото място ме викат да подпиша договор утре, който ще е в сила след 4ти септември. Ако подпиша договора, но на 3ти ми се обадят от предпочитаното място да подпиша при тях. Може ли да отменя първия договор като не почна работа на 4ти , ще им обясня промяната в обстоятелствата. И ако може да отменя договора и да подпиша на другото предпочитано място, възможно ли е? Защото не мога да поема риск като откажа първото място, без да ми е сигурно второто

Нашият отговор:

Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ ако не постъпите на работа в уговорения срок, трудовото Ви правоотношение ще се смята за невъзникнало. При това положение ако не отидете на работа при първия работодател ще може да започнете при втория. Съветваме Ви обаче да предупредите първия си работодател, тъй като вероятно ще бъде неприятно изненадат когато установи, че няма да може да разчита на Вас на 4-ти и това го установи в деня, който е следвало да започнете работа.