Напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ

15.08.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, По договор работодателя ми е дръжен да ми заплаща до 15-то число на следващия месец. Ако 15-то число е неработен ден (15.08), мога ли да прекратя договора си на това основание на първия работен ден след това - 17.08.

Нашият отговор:

Бихме Ви посъветвали да изчакате да мине 17-то число и ако отново нямате възнаграждение, тогава да депозирате заявлението за прекратяване на трудовия Ви договор. В противен случай може да има спорна стиуация. Чисто теоретично ако 15-то число е неработен ден, то следва да се приеме, че трябва да е платено най-късно на последния работен ден преди това, но е възможно и обратното тълкуване.