Такса за фирмена сметка

04.08.2020

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам фирмена сметка в ПИБ, която не е активна почти 10 години, но не е закрита. Фирмата също няма дейност. През това време от банката са таксували месечни такси и сега ми се обади колекторска фирма за тези задължения. Какво мога да направя в този случай? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Първо следва да имате предвид, че задълженията на фирамта не са Ваши лични задължения. Фирмата отговаря с имуществото си и активите по банковите ѝ сметки. Ако такива не са налични то на практика дори и да бъде осъдено дружеството, кредиторът няма да има от къде да се удовлетвори. По отношение основанието на задължението считаме, че задълженията за поддържане на банкова сметка представлява периодично плащане, които се погасяват с 3 годишна погасителна давност. При това положение за 7 от тези 10 години вземането е погасено по давност и при евентуален съдебен процес следва да се направи възражение за това. Възможно е и цялото вземане да не се дължи, но за да дадем отговор дали имате и други възражение следва да се запознаем с договора Ви за банкова сметка. Ако смятате, че за Вас има смисъл да платите част от задължението и останалата да бъде отписана можем да Ви съдействаме при преговори с колекторската фирма.