Прекатяване на ТД по чл. 328 ал. 1, т. 2

02.08.2020

Вашият въпрос:

Може ли да оспоря заповедта, тъй като не е спазено изискването, работодателя да ме попита дали имам заболявания записани в т5. На МЗ и евентуалната ми защита по чл. 333.

Нашият отговор:

Заповедта за прекратяване на трудовия Ви договор би била незаконна на това основание само ако попадате под закрилата на чл.333 отт КТ. В противен случай, дори работодателят да не Ви е предоставил декларация за обстоятелствата по чл.333 от КТ, правата Ви не биха били нарушени, тъй като така или иначе не се ползвате от същата. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!