Правомерност на прилагане на чл. 193

28.07.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, Казусът е следния - работодателят иска писмени обяснения по чл. 193, позовавайки се на справка от система за достъп. Истината е, че данните не съответстват на реалността, т.к. картата просто не е използвана постоянно по назначение - често вход и изход с колеги и т.н. Абсолютно доказуемо чрез използване на корпоративни акаунт в работна система и поща. Също така, самата извадка потвърждава предходното с наличие на дни, в които има само вход към територията, например. Също - работодателят се позовава на заповед от времето на въвеждане на дадената система, но там изрично е написано само, че картата е за осъществяване на достъп до територията и отстъпка във фирмен магазин. Добавя ли се по подразбиране и контрол на работното време само поради наличието на подобна система? Благодаря предварително за отговора.

Нашият отговор:

След като няма акт на работодателя, с който да е установено, че спазването на работното време се следи, респ. установява с отбелязванията за използване на картата за достъп, същият не може да ангажира дисциплинарната Ви отговорност за неспазване на работното време, основавайки се на отбелязванията в системата за достъп. Съвестваме Ви в обясненията си да изложите, че считате, че не сте нарушили трудовата дисциплината. Съветваме Ви да не изпадате в подробности при даването на писмени обяснения, тъй като от практиката ни сме установили, че дадените от служителя пространни обяснения често се тълкуват в негова вреда, докато заявяването, че не е извършено дисциплинарно нарушение или недаването на обяснения не може да влоши положението Ви.