Напускане в срок на изпитване

06.05.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, Бих искала да попитам дали при прекратяване на трудов договор със срок на изпитване 6 м., в полза на работодателя, имайки предвид, че изпитателният срок не е изтекъл, се дължи предизвестие от 30 дни или трудовите правоотношения могат да приключат съгласно чл.325 ал.1, т.1 считано от дата, посочена от служителя? Благодаря предварително.

Нашият отговор:

Имате възможност да отправите предложение до работодателя Ви за прекратяване на трудовия договор на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ, както и да прекратите същия с предизвестие. В първия случай, работодателят следва да изрази съгласието си за прекратяване в 7-дневен срок от получаване на предложението Ви. Ако липсва отговор, то предложението Ви се счита, че не е прието. Ако работодателят приеме предложението, прекратяването на трудовия договор ще настъпи в момента, в който получите съгласието, а ако го оформите в писмен акт, прекратяването ще настъпи в момента на подписването му от Вас и от работодателя. При прекратяване на трудовия договор с предизвестие, прекратяването настъпва с изтичане на уговорения срок на предизвестието, който започва да тече от следващия ден на получаването му от работодателя.  Имате възможност да прекратите трудовия си договор и преди изтичането на срока, но тогава ще дължите обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестието. Следва обаче изрично да заявите, че ще прекратите договора без да спазите предизвестието. Следва да имате предвид, че ако изберете да спазите срока за предизвестие, работодателят има право да прекрати трудовия Ви договор без предизвестие, ако има основание за това, а именно по чл.71 от КТ, както и на всяко друго основание, включително и дисциплинарно, затова следва да изпълнявате трудовите си функции до изтичане на предизвестието.