Потребителски кредит от банка

05.05.2020

Вашият въпрос:

Здравейте! През 2009 год. изтеглих потребителски кредит от банка, който надлежно обслужвах до 2014 год. До момента не съм получавала уведомление за заведено съдебно дело от страна на банката, или от колекторска фирма. Не съм получила съдебно решение / ако е имало такова дело/, не съм получавала Изпълнителен лист от съдия изпълнител или Уведомление за споразумение, запор и т.н. Преди два дни от банковата ми сметка е изтеглена сума с основание "Погасяване на просрочен кредит". След обаждане в банката, операторът ми обясни, че решението е взето цитирам: "на по-високо ниво" Бих искала да знам как да процедирам. Благодаря ви предварително!

Нашият отговор:

От запитването Ви не става ясно дали банката, към която имате кредит и тази, в която сте имали средства са една и съща банка. Ако са една и съща е възможно банката да е направила прихващане. Същото следва да се види кога е направено, с оглед възможностите да се оспори. За това обаче следва подробно да се запознаем с документите по кредита и депозита Ви. Ако става дума за различни банки, то трябва да знаете, че честа практика е банките да подават заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК. В тази хипотеза се издава изпълнителен лист без длъжникът да участва в производството. След издаването му, кредиторът има право да образува изпълнително дело при ЧСИ. Задължението за връчване на заповедта за незабавно изпълнение има именно ЧСИ. Ако не поддържате постоянния си адрес актуален е възможно книжата да са ви връчени, чрез залепване на уведомление по чл.47 от ГПК. Имате възможност да проверите дали срещу Вас е образувано дело в районния съд по постоянния Ви адрес. Също така имате право да направите справка, дали срещу Вас има висящи изпълнителни дела като изискате информация от ЦКР към КЧИС. Справката може да бъде направена при всеки един съдебен изпълнител срещу заплащане на съответната такса. Подробна информация може да намерите в сайта на Националния регистър на длъжниците. Ако сумата по сметката Ви се изтегля в следствие на запор, по принцип като основание на изтегляне на сумата се посочва изпълнителното дело. Ако такива не са образувани, то банката няма право, независимо от обстоятелството кой е взел решение за това, да изтегля сума от банковата Ви сметка. Ако срещу Вас не са образувани производства във връзка с кредита и банката не е предприемала действия, с които да спре или да прекъсне давността, имате правото да предявите отрицателен установителен иск, с който със сила на пресъдено нещо да се установи, че не дължите сумите на банката, поради погасяването им по давност.