Теленор

15.04.2020

Вашият въпрос:

Имам задължение към теленор за неплатена сметка от 2018г. От 2018г до 2020г никой не ме е търсил. Днес ми се обадиха че имам задължение от 1200лв и ще се образува съдебно дело. Как да процедирам в такъв случай?

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката три годишна погасителна давност, така че към момента задълженията Ви не са погасени по давност и подлежат на изпълнение. Едната Ви възможност е да се свържете с мобилния оператор, за да обсъдите вариант за доброволно погасяване на задължението, за да си спестите съдебни разноски. Ако все пак образуват съдебно производство срещу Вас, стига да поддържате постоянния си адрес актуален (респ. настоящия, ако имате регистриран такъв), съдебен призовкар следва да Ви връчи документите от съда. Вземането би могло да се оспорва по основание и размер, но ако действително сте използвали услуги/неплатен телефон, то не би могло да се очаква вземането да отпадне. Ако получите някакви документи, сме на разположение.