Правата ми в случай на отказ за полагане на подпис на молба за неплатен отпуск

31.03.2020

Вашият въпрос:

Здравейте,моето запитване е следното:Работодателя ми иска да пусне част от екипа ни в неплатен отпуск за месец април.В това число съм и аз,моите опасения са че след изтичане на този отпуск тези хора няма да бъдат върнати на работа.Поради това аз отказах да подпиша,опитаха се да ми пробутат и молба за взаймно съгласие естествено в този период трябва да съм луда за да пойскам сама да напусна.Какво могат да ми направят в този случай,има ли вариант да бъда съкратена с право да ползвам бюро по труда който да не е в техен ощърб?

Нашият отговор:

Пускането на служителите в неплатен отпуск може да стане само с тяхно съгласие. При това положение, без да подпишете такъв документ, работодателят не може принудително да Ви пусне в неплатен отпуск. Неплатеният отпуск може да бъде безсрочен или за определен период. Ако е само за месец април 2020, то след изтичането му, ще трябва повторно Ваше съгласие за следващ период. По отношение на прекратяване на турдовия договор с Ваше съгласие, отново както подсказва основание, работодателят следва да получи подпис от Ваша страна. В този случай можете или да приемете да излезете в неплатен отпуск или да оставите работодателят да прецени дали и на какво основание може да прекрати трудовия Ви договор. По отношение на това как работодателят може да ограничи загубите си или да прекрати трудовите договори на служителите сем дали отговор във следните статии:  Съкращаване на персонал поради епидемията от COVID-19 и Кога работодателят може да плаща 50% от трудовото възнаграждение.