Бързи кредити и невъзможност да бъдат плащани вноските ....

20.06.2019

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам 8 бързи кредита на обща стойност 10000 лв и два банкови кредита на стойност общо 10000. Вноските на месец са ми над 2000 лв, и нямам вече възможност да ги погасявам. Нямам нищо на свое име, освен един автомобил. Завъртях се в спиралата на бързите кредити и няма измъкване. С две деца съм на 4 години и живея при родителите си. Все още нямам запор на заплатата. Заплатата ми в момента е 630 лв.

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище какви са вариантите Ви за действие, е необходимо да се запознаем с договроите за кредит. Ако сте изтеглили кредитите през последните 5 години, респ. ако срокът за връщането им е в рамките на последните пет години, не разполагате с възможност да оспорите дължимостта им поради погасяването им по давност. Предвид обстоятелството, че не разполагате със средства за погасяване на задълженията Ви, не разполагате с много варианти за действие. Към настоящия момент най-важното е да поддържате актуален постоянния си адрес (респ. настоящия, ако имате регистриран такъв), тъй като при евентуално дело срещу Вас, там ще получите съдебните книжа. При евентуално дело срещу Вас е необходимо да организирате своевременно защитата си.