Задължения, произтичащи от бързи кредити

12.05.2016

Вашият въпрос:

Здравейте имам доста задълженоя към бързи крадити но от година съм безработна и не мога да ги о служвам.Непрекъснато ме тормозят кошекторски фирми.Имам наследство,което деля и с др.души но не съм го прехвърлила на мое име но съм подала заевлние за даначна оценка.Можели ЧСИ за ми вземе имуществото и какво мога да направя за да се откажа от него.Благодаря

Нашият отговор:

Приетото наследство не може да се откаже. Доколкото Вие с действията си сте предприели конклудентно приемане на наследство, то отказ не може да се извърши. Ако с действията ви не може да се приеме, че сте приела наследството, имате възможност да се откажете от него по реда на чл.49, ал.1 от ЗН. Считаме, че подаване на искане за данъчна оценка е спорно, дали може да се тълкува като разпореждане, следователно приемане. Можете да прочетете статията ни в частта за приемане на наследство по опис, но за което имате 3-месечен срок. Освен това можем да Ви съдействаме за изясняване на дължимото от вас към въпросните бързи кредити, тъй като от практиката ни подобни дружества често начисляват недължими суми.