Течение на погасителната давност по отношение на главния длъжник и авалиста

25.02.2016

Вашият въпрос:

Здравейте, с изп.лист от ноември 2009 г. са осъдени да заплатят солидарно длъжника и авалиста сума по обслужван известно време банков кредит. От последното изп. действие през февруари 2010 г. до ноември 2015 г. спрямо длъжника ЧСИ не е предприел никакви действия. През ноември 2015 г. му налага възбрана върху имот, който не е негова собственост. Спрямо авалиста по същото изп. дело, ЧСИ започва да удържа от заплатата му суми от началото на 2010 г. до края на 2013 г., след което същият е съкратен и повече не са му удържани други суми. Как стои въпросът в този случай с давността на длъжника спрямо банката кредитор? Удържането от заплатата на авалиста по същото изп.дело, прекъсва ли давността на длъжника спрямо банката, въпреки че към длъжника не са предприемани действия от страна на ЧСИ повече от 5 г. по това изп.дело? Банката чрез ЧСИ все още претендира за неизплатени суми от длъжника и авалиста. В края на 2015 г. авалиста става взискател по същото изп.дело срещу длъжника, независимо че длъжникът е заплащал на ръка /без документ/ на авалиста удържаните от заплатата му през 2010-2013 суми. Може ли да се води установителен иск за настъпила давност на длъжника спрямо кредитора и ако такава бъде призната със съдебно решение, може ли авалиста да се позове на такова съдебно решение и да се ползва от настъпилата давност на длъжника спрямо банката и по този начин и той да не дължи повече суми по изп.дело?

Нашият отговор:

Предвид, че споменавате че лицето е авалист, предполагаме че изпълнителния лист е издаден върху ценна книга. Погасителната давност за менителницата е 3-годишна. Тази давност в изпълнителния процес тече от всяко следващо валидно изпълнително действие. Когато не е поискано извършване на изпълнителни действия в продължение на 2 години, изпълнителното дело се прекратява по силата на закона. Всичко посочено до тук се основава на тълкувателно решение на ВКС от средата на миналата година, което разрешава въпросите на прекратяването по закон на изпълнителното дело, както и течението на погасителната давност в този случай. Все още няма практика относно въпроса дали изпълнително дело може да се прекрати, ако не са поискани действия само спрямо един длъжник, като отговорът на този въпрос следва да решава проблема за течението на давността спрямо поръчителя по чл. 148 ЗЗД, от една страна, а от друга, да вземе предвид, че с изпълнението на единия длъжник се удовлетворява интересът на взискателя, който не е бездействал по смисъла на тълкувателното решение. Трябва да се има предвид и отмяната на Постановление № 2 от 1980 на Върховния съд, с която давността тече и в изпълнителния процес.Принципно има възможност, но въпросът следва да се проучи с най-новата практика след публикуването на новото тълкувателно решение. Ако желаете, можете да се обърнете към нас за съдействие, като ни изпратите документи. На разположение сме на телефоните на кантората.