ЧСИ не успява да принуди длъжника да плаща

12.06.2018

Вашият въпрос:

Имам ИЛ след съдебен процес,но длъжника почина в затвора. Наследниците(синовете му) се укриваха в чужбина, сега единият като скулптор и художник прави изложби в България и чужбина,н,продава по Интернет скъпите си бронзови и керамични скулптори.. ЧСИ не успяваше да открие банкови сметки и имущество на негово име. Изтече вторият 5-год. давностен срок,като ежегодно съм правил различни искания пред ЧСИ. Последното писмо на ЧСИ ме уведомява,че следва да осъдя длъжниците с нов ИЛ. Въпросът ми е мога ли да поискам по-малка сума от задължението,защото то е над 300 хил.лв.с лихвите,а аз останах болен (от РАК) 76 г.неплатежоспособен пенсионер? Благодаря за отговора!

Нашият отговор:

За да е законосъобразно принудително изпълнение на сумите по изпълнителния лист, е необходимо да не е изтекла погасителната давност, тъй като в противен случай, ако образувате изпълнително дело и съберете суми по него, длъжниците могат да се защитят, предявявайки иск, с който да бъде установено, че задълженията им са погасени по давност. Щом сте искали предприемане на изпълнителни действия за събиране на сумите по изпълнителния лист, давността е прекъсвана. С всяко прекъсване започва да тече нова петгодишна давност. Не съществува пречка да поискате от съдебния изпълнител да събере част от сумата по изпълнителния лист.