из. дело от 2011 г.

27.02.2018

Вашият въпрос:

ЧСИ е предоставил справка на едно мъничко листче на съпруга ми: относно починалия му брат през 2018 г. и починалия им баща през 2013 г. 1. задължения към 22.02.2018 г.по из.дела: - на името на починалия им баща през 2013 г.. по из. дело от 2011 г.. - неплатена ел. енергия; - на името на починалия брат през 2018 г. по из. дело от 2016 г. - неплатена вода. Въпросът ни е може ли да подадем искане/молба за погасяване по давност. Пред кого трябва да предоставим документа за давност.

Нашият отговор:

Давността не се прилага служебно и за да бъде признато за установено в отношенията между страните - кредитор и длъжник, че давността е изтекла, е необходимо да има решение на съд. Щом има образувани изпълнителни дела, то вече са водени дела пред съда. От значение е дали изпълнителните листове са издадени въз основа на съдебни решения или на заповеди за изпълнение, тъй като в първия случай давността е пет години, а в другия - три. На следващо място, от значеине е дали към настоящия момент давността е изтекла, защото дори да сте осъдени да заплатите суми за електроенергия, дължими за 2002г., например, с влизане в сила на съдебното решение или на заповедта за изпълнение за тези задължения е започнала да тече нова давност и към настоящия момент е от значение дали тя е изтекла. Ако желаете, можем да проучим изпълнителните дела и да Ви дадем становище какво може да се предприеме. Кантората ни е специализирана в казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!