Наследствен дълг към ЧСИ

19.03.2017

Вашият въпрос:

Здравейте, получих писмо от ЧСИ за дълг на баща ми починал преди една година. Като наследници с брат ми и майка ми трябва да платим дълга на баща ми.Но ние не сме сигурни че той не го е платил. Нямаме документ с които да докажeм че го е платил. Има изпълнителен лист към писмото от 2014г. а баща ми почина 2016г.Има доста имущество в наследство. Можем ли по някакъв начин да се освободим от дълга и може ли ЧСИ да наложи запор и на личното имущество което не е наследствено.

Нашият отговор:

Когато длъжникът по изпълнителното дело почине, съдебният изпълнител може да даде срок на наследниците, в който те да заявят дали приемат наследството. Доколкото наследниците вече не са приели наследството /това може да стане и мълчаливо чрез действие, което предполага приемането/, те могат в този срок да заяват, че се отказват от наследството. Във вашия случай, след като има наследствени имоти, удачен вариант може да бъде приемането на наследство по опис, с едно уточнение - този вид приемане се извършва в тримесечен срок от узнаването за откриването на наследството, т.е. лицето в случая трябва да е починало след 21.12.2016г. за да има възможност да се направи това. Този срок може да се продължи от районния съдия с до три месеца, което се преценява от съда - според изложените обстоятелства от молителя, ако те налагат продължаването на срока. Ако сте приели наследството ставате лично отговорни за дълга, в тази връзка може да се налагат обезпечителни мерки на личното Ви имущество.