отказал се от наследство и действия на ЧСИ срещу мен

21.12.2016

Вашият въпрос:

Здравейте, Баща ми, който почина на 06.05.2015 г. е бил ответник по водено срещу него от страна на Топлофикация София ЕАД гражданско дело през 2014 г. , което баща ми е изгубил. В резултат на това дело, срещу него от РС гр. София е издадена Заповед за изпълнение по Чл. 410 от ГПК. Въз основа на това, на 06.04.2015 г. (по което време баща ми е бил все още жив) е издаден съответно Изпълнителен лист, по който през 2016 г. срещу мен, без моето знание е образувано изпълнително дело от страна на ЧСИ. На 09.12.2016 г. на адреса на работодателя ми беше получена запорна заповед срещу мен издадена от страна на ЧСИ, без да получа преди това от него Покана за доброволно изпълнение, както гласи Чл.428 (1) на ГПК. Аз, от своя страна спазвайки стриктно Закона съм се отказал от наследство, който отказ е надлежно вписан на 21.07.2015 г. в специалната книга на РС гр. София. След като разбрах за запорната заповед, подадох Възражение в офиса на ЧСИ на 12.12.2016 г. към което приложих копие на Съдебното решение за отказа ми от наследство, с искане за вдигане на запора, на което Възражение до момента (21.12.2016г.) не е отговорено от страна на ЧСИ, като първата удръжка от заплатата ми беше направена на 20.12.2016 г. Въпросите ми са следните: 1. Как по най-бърз начин може и следва да бъде спряна и отменена запорната заповед на ЧСИ? 2. Трябва ли да водя дело в съда за това или това може да направи ЧСИ? 3. Длъжен ли е ЧСИ при тези обстоятелства да отмени запорната заповед, има ли указан законов срок за това и не следва ли тази отмяна да бъде незабавна? 4. Считате ли , че ЧСИ или някой друг (физическо лице или институция) е извършил незаконосъобразни и/или процедурно необосновани действия срещу мен за което мога да образувам съдебен иск срещу него за нанесени вреди, включително накърняване на репутацията и доброто ми име? Аз в момента съм третиран от Закона, като длъжник, какъвто де факто не съм! С поздрав, ВГ

Нашият отговор:

Считам, че направеното от Вас е оптималното, което може да предприемете, за да бъде прекратено изпълнителното дело срещу Вас. Що се касае до принудително удържаната сума, то същата следва да Ви бъде възстановена. Това може да стане директно от съдебния изпълнител, когато сумата все още не е разпределена към взискателя (обикновено няколко седмици парите стоят по сметка на ЧСИ, преди да ги преведе към взискателя). В случай че сумата е разпределена може да искате вземането да бъде възстановено директно от взискателя. Ако не Ви бъде възстановена сумата може да заведете иск в съда, за който ще се радваме да Ви съдействаме. Сумата Ви се дължи в цялост - не дължите никакви такси за превод, вдигане, налагане на запор и др. подобни. Също както и ако е преведена към взискател без таксите, които събира ЧСИ, то взискателят дължи цялата сума, независимо, че не е получил въпросните такси.

Що се касае до иска за уронване на доброто Ви име, сичтаме че същият не би имал успех в съда и с него не бихме се ангажирали.