Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ - обезщетение за оставане без работа

05.04.2016

Вашият въпрос:

Здравейте, заповедта ми за съкращение е по чл.326,т.2 КТ във връзка с чл.328, а.1, т.3 КТ с дата 31.03, като преди това на 29.02 ми връчиха 30 дневно предизвестие за крекратяване на ТД, в което пише, че при неспазване на срока ще ми бъде изплатено обезщетение по чл.220,ал.1 КТ. предизвестието се спази и ме съкратиха по горе посочения член. регистрирах се в БТ, но от НОИ ми казаха, че мога да се регистрирам при тях в началото на май, понеже от работата ми дължат обезщетение. Понеже съм сигурна, че такова няма да получа, искам да Ви попитам за април НОИ ще ми изпати ли обезщетение или ще започнат да ми изплащат направо за май? Благодаря Ви!

Нашият отговор:

За реда на изплащане на обезщетения по социалното осигуряване най-добре е да се консултирате със служител в НОИ, тъй като регистрацията там е формална процедура и в общия случай решенията на осигурителния институт се потвърждават. Обезщетенията по социалното осигуряване се изплащат вместо обезщетение, в тази връзка казаното от служителя е правилно.Това което можем да Ви посъветваме е да прецените добре дали е наистина налице основанието за съкращаването Ви - намаляване на работата. Ако то не е налице Вие можете да поискате от съда да обяви уволнението ви за незаконно и да получите обезщетение в размер до 6 работни заплати за оставането ви без работа, също така може да се възстановите на работа. В случай, че обаче основание има и уволнението Ви е законно, то вие можете да поискате неплатеното Ви обезщетение да се събере принудително.