Арбитражно дело на СГ Груп

13.01.2016

Вашият въпрос:

Здравейте! През 2008 год.,отидох в офис на Глобул и подписах договор за мобилен интернет 4 ГБ.След три дни установих,че флашката е 128 МБ ,отидох в Глобул и върнах модула.След може би две години ми залепиха бележка на вратата от някакво СД -дружество,че имам дълг към Глобул,на които аз обясних горе изложените факти и че не съм заплатил никаква такса по този договор/сиреч,че не съм се съгласил с неговите условия/.Към днешна дата 13.01.2016 г.,някой си адвокат по някакъв начин се свързал с мой познат и обяснил,че е е заведено дело в арбитражен съд и трябва да заплатя 260 лв. с такси.Какво да правя?

Нашият отговор:

Ако е заведено дело пред арбитражен съд и сте уведомен за производството, то следва да се предприемат съответните действия - да се подаде отговор на искова молба. Вземането Ви по всяка вероятност е погасено по давност, освен това арбитражният съд не е компетентен да разгледа спора. Следва да внимавате, тъй като имате срок за отговор на исковата молба. В случай, че вече е изготвено решение по спора, имате 3 месеца за отмяна на арбитражното решение, който срок тече от деня на получаването на решението.