Определяне на застрахователното обезщетение при тотална щета

23.05.2015

Вашият въпрос:

Ако застрахователят предлага да заплати не ремонта, а целият автомобил, като за целта иска от вас да го бракувате, а предлага сума по-малка от реалната стойност на автомобила преди ПТП-то, как да процедираме за да оспорим това, какви са шансовете за успех и колко време би отнело обжалването? Възможно ли е след това обезщетението да бъде дори намалено? Нормално ли е по Зелена карта застрахователят да предложи обезщетението след три месеца от момента на събитието и през това време дължи ли се данък МПС?

Нашият отговор:

В 15-дневен срок от настъпване на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да го обезщети. Към момента на настъпване на застрахователното събитие, следва да се установи каква е реалната стойност на застрахования обект (тя може да бъде както по-ниска, така и по-висока от застрахователната стойност). В случай на съдебен спор тази оценка се извършва от експертно лице към съда. Обезщетението следва да се определи на база на експертното становище и обикновено е много близка до реалната пазарна цена. Може да подадете иск в съда, в случай че не сте удовлетворен от изплатеното Ви обезщетение. Исковете се разглеждат по общия исков ред и в зависимост от това на колко съдебни инстанции ще се гледа делото, може да се проточат от 6-7 месеца до няколко години в съдилищата в София и значително по-кратки срокове в провинцията. Искът се предявява по седалището на ответника (застрахователя). Що се касае до дължимите данъци върху увреденото МПС - това е въпрос, извън нашата сфера на дейност, и не можем да Ви бъдем полезни. Ако имате допълнителни въпроси сме на разположение.