Трудов договор със срок за изпитване

18.09.2014

Вашият въпрос:

Здравейте! Минавам направо на темата. Бях на договор на изпитателен срок от 6 месеца. По желание / .. и по вина, това май няма значение в случая/ на моите работодатели договорът ми няма да бъде продължен. Бях назначена от 1-ви март 2014 г., съответно изпитателният ми срок беше до 4-ти септември. Прекратиха договора ми още на 28-ми август. Не съм наясно обаче с това, което прочетох в трудовата ми книжка. Цитирам ви : дата на постъпване дата на прекратяване основание за прекратяване 01.03.14 01.08.14 преназначена 01.08.14 28.08.14 чл. 71 ал. 1 от КТ Първо, не съм подписвала нищо и не съм преназначавана. Въпросът ми е , какво означава това?Може ли да се приеме като прекратяване, без да се конкретизира коя страна / аз или те/ не е имала желание да продължи работа с другата или си е на практика уволнение. Благодаря ви предварително.

Нашият отговор:

Трудовият договор е писмен и може да се изменя само по взаимно съгласие на двете страни дадено писмено. В този смисъл не можем да кажем какво е това преназначаване, без да видим конкретния документ. Предвид обстоятелството, че срокът за изпитване не е изтекъл и сте прекратена на това основание, то не смятаме, че може да атакувате заповедта успешно. Относно основанието за прекратяването - то е чл. 71, ал. 1 от КТ, като в трудовата книжка не се посочва чия е инициативата.