Защита срещу заповед за изпълнение

15.09.2020

В случай, че имате задължения – кредити към банки или финансови институции, дългове към колекторски фирми, задължения към ВиК, топлофикационни дружества, мобилни оператори и други, много вероятно е лицето, на което дължите пари да се обърне към съда по реда на заповедното производство.

Какво е заповедното производство?

Това е опростена съдебна процедура, която снабдява кредитора Ви със способ за бързо събиране на задължението му по принудителен ред, чрез съдебен изпълнител.

Може ли да ме осъдят без да разбера?

Ако поддържате адресната си регистрация актуална – това е почти невъзможно. Важно е да живеете на адреса си по лична карта (или поне да има отговорен близък човек на този адрес), защото това е мястото, на което ще получите съдебните книжа и практически ще разберете, че се води дело срещу Вас. Ще Ви посети призовкар, който ще Ви връчи документи.

NB! Съществува мит, че без да се подпишете на документа, не може да Ви се връчи, но това не е така. Не се крийте от съдебните служители и не отказвайте да Ви се връчват документи, тъй като може да се окаже, че е спазена процедурата по връчване (примерно чрез залепване), без реално да сте получил документа. По този начин ще направите защитата си изключително труда, а понякога и невъзможна, заради пропуснат срок, в който е трябвало да се защитите. Вземете документите и се обърнете незабавно към специалист!

Какви документи ще ми се връчат?

Ще получите един от два типа документи – заповед за изпълнение, която ще Ви връчи служител на съда в случаите по чл.410 ГПК или покана за доброволно изпълнение, която ще Ви връчи призовкар на съдебен изпълнител, в случаите по чл.417 ГПК. Възможно е един от тези документи да Ви с връчи по пощата или по място на работа, чрез работодателя.

NB! Разпореждането в документа, който сте получили, че Ви се заповядва да заплатите, не значи, че сте осъден. Това е начин, да се мотивира длъжника да плати. В никакъв случай разпореждането не означава, че задължително претенцията на кредитора Ви е основателна или пък че не можете да се защитите.

Как да разбера за какво ме съдят?

Ако искате да знаете за какво е делото, но от заповедта за изпълнение не става ясно, по делото в съда ще има документи, на които се основава претенцията на заявителя винаги когато сте потребител, а често и в останалите случаи.

Има ли смисъл да се защитавам?

Важно е да потърсите помощ навреме, тъй като по-късно може да няма възможност да се защитят интересите Ви. Следва да се има предвид, че правото не винаги следва житейската логика. Често има основание за оспорване, което може да види само специалист.

В по-голямата част от случаите, кредиторът търси нещо, което не му се дължи изцяло.

Когато се търси вземаме на запис на заповед често се оказва, че документът е негоден да породи действие, защото е нарушена формата му.

Има вероятност и вземането да е погасено по давност и да не се дължи. От изключителна важност е в такава хипотеза възражение да се подаде своевременно, защото след влизане в сила на заповедта за изпълнение, възражението за погасителна давност не може да се направи по-късно.

Банките и финансовите институции често търсят лихви и такси върху кредитите, които не се дължат изцяло, тъй като се базират на неравноправни клаузи или противоречат на законите, регулиращи правата на потребителите при кредитирането.

Фирмите за събиране на вземания и кредити пък изключително често претендират такси, които не фигурират в договора, нереално завишени неустойки или просто главница, която е погасена, не се дължи или е надписана.

Възможно е да сте поръчител и правото да се търси вземането от Вас да е прекратено.

Монополистите като енергоразпределителните дружества надписват сметки за потребена електрическа енергия, които не се основават на реално потребление.

Мобилните оператори пък претендират суми, които е възможно изцяло да не се дължат – особено когато претендират неустойки, които са няколко пъти по-високи от цената на самата услуга.

Във всеки случай, обърнете се към адвокат.

Как да се защитя?

Защитата срещу заповедта за изпълнение се осъществява чрез възражение по образец, което се подава директно до съда, в едномесечен срок от връчване на документите. Повече за възражението по чл.414 ГПК - Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение.

Може да се подаде и възражение срещу част от заповедта, което е препоръчително, когато част от вземането се дължи. Така няма да увеличите размера на задължението си неоснователно с излишни разноски.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.