Въпроси и отговори

Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

Вашият въпрос:

Здравейте,от 2008г имам кредитна карта отТтранскарт,а от 2009г,спрях да погасявам задълженията си поради липса на средства.Оттогава до сега,не ме бяха потърсили,до днес когато ми звъннаха от фирма за събиране на вземания,предлагайки ми погасителен план.Питането ми е,знам че има давностен срок и мисля че моят вече е изтекъл и задължението не подлежи на вземане,ако е така какво мога да направя?

Нашият отговор:

Давностният срок е 5 години за главницата и 3 за лихвата във Вашия случай. Трябва да знаете, че ако платите част от задължението или подпишете документи за неговото плащане, това може да има характер на признаване на дълга и да се приеме, че правите отказ от погасителна давност, като от този момент давностният срок ще започне да тече отначало. Ако вземането Ви е погасено по давност няма какво да предприемете освен да се защитавате, в случай че получите документи от съда, за въпросното вземане и тогава следва да ангажирате специалист. Ако желаете тогава може да се обърнете отново към кантората ни.