Въпроси и отговори

Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

Вашият въпрос:

Интересува ме може ли Мтел да ми предоставя личните данни на фирми за вземания?И давността се губи когато са ми на числили неустойка или до когато ми е бил замия договор?Благодаря предварително

Нашият отговор:

Може вземането Ви да бъде цедирано (продадено) на трето лице и съответно да се предоставят данните, които сте посочила в договора. Давността не се прекъсва с цесията. От момента, в който е начислена неустойка, започва да тече давността за въпросната неустойка, която е три години. За всяко отделно задължение тече отделен давностен срок.