Въпроси и отговори

Запитване за запис на заповед

Вашият въпрос:

Здравейте имам следния въпрос Преди година подписах "запис на заповед" за 28 000 лв, които трябва да платя с падеж 2021 г.
Основанието за задълженето е покупка на къща, като в документа е посочено, че след изплащането на цялата сума имотът трябва да се прехвърли на наше име. Като издател съм посочен аз и моята приятелка, която е чужденец.
Стана така, че се отказвам да закупя тази къща, за която дължим сумата и няма да искам да я заплатя.
Интересува ме дали сделката може да бъде развалена и дали дължа парите за имот, който съм решил, че не искам да закупя

Нашият отговор:

Записът на заповед е едностранна сделка. поради което същият не може да бъде развален. Законът съдържа множество изисквания за валидност на записа на заповед и ако някое от тях не е спазено /например, записът на заповед е абстрактна сделка и в него не могат да се посочва основание за издаване/, записът на заповед е нищожен. За да Ви дадем становище, е необходимо да се запознаем с текста на записа на заповед. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.