Въпроси и отговори

Съдлъжник

Вашият въпрос:

Здравейте!
Искам да попитам,ръй като съм осъдена като съдлъжник на бившия ми съпруг по кредит,имат ли право да ме задължат да погася цялата сума по кредита?
Благодаря ви предварително!
Успешен ден!

Нашият отговор:

Всеки от солидарните длъжници отговаря за пълния размер на задължението към кредитора.

На първо място, от значение е в какво качество сте поели задължение по договора за кредит - като поръчител или като съдлъжник (простото назоваване на едно лице "солидарен длъжник", "съкредитополучател", не е определящо, необходимо е да се изследва действителнта воля на страните). При това положение има две хипотези:

1. Ако имате качеството съдлъжник по договора за кредит: В този случай от значение са вътрешните Ви отношения със съпруга Ви, като от значение е какво сте се разбрали, ако няма допълнителни уговорки, дължите поравно. При това положение, имате право да съдите съпруга си за платената част от задължението, която надхвърля Вашата 1/2, заедно с 1/2 от разноските.

2. Ако има качеството поръчител по договора за кредит:

Първо, трябва да се провери дали искът е предявен/заповедното производство е образувано в 6-месечния срок по чл.147 от ЗЗД, а ако няма такъв - дали кредитът е обявен за предсрочно изискуем и дали кредиторът ще/е предприеме/предприел действия в този срок. Ако това не е направено, може да разполагате с възможност да оспорите дължимостта на сумите изцяло.

Второ, ако кредиторът е предприел действия в 6-месечния срок и заплатите цялата сума, ще можете да искате от съпруга си пълния размер на заплатената сума, заедно с разноските.

Следва да организирате защитата си своевременно, за да не загубите възможността да заявите някои от възраженията.

Кантората ни е специализирана в предтавителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.