Въпроси и отговори

Давност

Вашият въпрос:

Здравейте,през м.юни е заведено ИД за необслужван потр.кредит.Последното изп.действие на ЧСИ,за което съм уведомена, беше запор на заплата през м.февруари 2017 г.От тогава съм без работа.Може ли сега,ако започна работа дами запорират заплатата?Минали са две години,през които има бездействие от страна на кредитор и чси.

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Възможно е по делото да са предприемани изпълнителни действия, за които не сте разбрали (например, да е наложен запор в банки, в които нямате разкрити банкови сметки) или взискателят да е искал извършване на изпълнителни действия, макар същите да не са предприети, и делото да не се е прекратило.