Въпроси и отговори

Наследяват ли се фирмени задължения към банка

Вашият въпрос:

Здравейте,


Като наследница на майка ми във фирма, която не е упражнявала търговска дейност, аз не встъпих като наследница и нотариално заверих своето волеизявление до съдужницата/управителката на фирмата. Тъй като в договора не е задължено, аз наследявам своят дружествен дял, но не пожелавам да встъпя като съдружница. До колкото знам, фирмения капитал е 20 лв, който са в ДСК банка на фирмена сметка /юридическо лице/. При евентуални месечни такси и натрупани задължения към банката (от сорта на поддръжка на сметка), аз наследявам ли тези задължения или юридическите задължения не са наследими? Например, ако майка ми и нейната съдружница дължат 30 лв. месечна такса за поддръжка на сметката, трябва ли аз да ги платя или това е задължение на другия съдружник, който има правата да управлява фирмата и нейните задължения.

Благодаря Ви за отговора!

Нашият отговор:

Ако сметката е открита на юридическото лице, което от написанот от Вас следва, че е дружество с ограничена отговорност, то те се дължат от него. За задълженията на ООД  съдружниците отговарят с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Предвид обстоятелството, че сте заявили, че не желаете да встъпвате в членственото правоотношение на майка си в ООД и Ви е изплатен ликвидационния й дял, не следва кредиторите на дружеството да търсят отговорност от Вас.