Въпроси и отговори

заповед за изпълнение

Вашият въпрос:

Здравейте получих заповед за изпълнение по задължение към мобилен оператор по договор от 30.05.2013г. съгласно издадена фактура от 30.04.2015г.Задължението е 38,32лв. главница и 153,81 неустойка за предсрочно прекратяване на договора.Има ли някаква възможност за отпадане на задължението относно неустойките,да възразя ли срещу издадената заповед,

Нашият отговор:

Възможно е задължението Ви да е погасено по давност, в който случай ще има смисъл от възражение. За да Ви отговорим обаче, е необходимо да се запознаем със Заповедта за изпълнение. В случай че възразите, а задължението не е погасено, ще бъдете натоварен допълнително със съдебни разноски. Срокът за възражение е 14-дневен и тече от датата на получаването. В случай че не възразите, заповедта ще влезе в сила и ще подлежи на принудително изпълнение.