Как да се защитя, ако след сделката продавачът не ми предава владението на закупения от мен имот?

26.07.2023

Какво мога да направя, ако след сделката продавачът не ми предава владението на закупения от мен имот?

 

Много често при сключване на договори за покупко-продажба на имоти страните се уговарят, че продавачът ще предаде владението  на имота на купувача след сключване на сделката - в същия ден или в определен период след това.

 

Защо възниква проблемът?

 

Тъй като продажната цена се заплаща от купувача преди или най-често в момента на сключване на сделката под формата на нотариален акт, някои недобросъвестни продавачи отказват да предадат владението на имота на купувача, тъй като те вече са получили продажната цена, респ. Ползата от сделката за тях е настъпила.

 

Може ли купувачът да се защити по някакъв начин?

 

Купувачът вече е платил цената и иска да използва собствения си вече имот както прецени.

 

В тези случаи законът му дава правото да да пристъпи към принудително изгонване на продавача (вече бивш собственик на имота).

 

Какво мога да направя, ако продавачът не ми предава имота?

 

Законът предоставя на купувача два варианта за защита в зависимост от това дали уговорката за предаване на владението е включена в нотариалния акт, или не:

 

Първият и по-бърз вариант е, ако уговорката за предаване на владението е включена в нотариалния акт - тогава купувачът разполага с възможността да се снабди със заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК от съда и изпълнителен лист, като продавачът ще бъде осъден да му предаде владението върху имота.

 

Вторият вариант е, ако уговорката не е включена в нотариалния акт - тогава купувачът разполага с възможност да предяви т.нар. “Ревандикационен иск” срещу продавача, с който отново той ще бъде осъден да му предаде владението на имота. Повече информация за ревандикационния иск може да намерите тук: Защита правото на собственост

 

С какво можем да сме Ви полезни?

Ако имате нужда от защита по вещни казуси, нашият екип е специализиран в представителство по подобни казуси и ще Ви съдейства.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатско дружество "Милованови"

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.