Сметки на наемател

24.12.2014

Вашият въпрос:

Моля за съдействие.В общо помещение на етажната собственост през далечната 2004 година започва работа фирма за шивашки услуги.Отворена е партида за промишлен трифазен ток.Фирмата напуска 2007 г като не закрива партидата си.През 2011г 07м влиза в сила закон за такса мощност за този ток.В този момент помещението се използва като склад от живуща в блока.ЕВН започва да начислява таксата в размер на 15 лв всеки месец без дауведоми някой от блока.Начислените такси до момента са 700 лв и продължават.От кадастър и архитектура взех скица от която е видно че помещението е със статут-склад!Приложих ги към възражение с искане да се спре начисляването на таксата(токът е прекъснат 2012г и няма консумация от началото на 2007г.Какво да направя?

Нашият отговор:

Може да се позовете на изтекла погасителна давност за голяма част от задължението - по-стари от 3 години от настоящия момент и да искате партидата да бъде върната в обратното си положение. За по-подробен отговор ще ни е необходимо да се запознаем с документите по казуса Ви.